Στατιστικά Πίνακα
Σύνολο Μέσος Όρος
Δημοσιεύσεις: 49.437
Θέματα: 5.817
Μέλη: 1.365
  • Post per day 10,88
  • Threads per day 1,28
  • Members per day 0,3
  • Posts per member 36,22
  • Threads per member 4,26
  • Replies per thread 7,5
Γενικά
Νεώτερο Μέλος: pwdfhxw
Μέλη που έχουν κάνει δημοσιεύσεις: 27,33%
Μέλος με τις περισσότερες δημοσιεύσεις σήμερα: Man Lion's city (1 δημοσιεύσεις)
Δημοφιλέστερη συζήτηση: Λεωφορεία & Τρόλεϊ Ο.ΣΥ. - Στόλος & Υποδομές (10.626 δημοσιεύσεις, 61 θέματα)
Καλύτερες Προτάσεις από το Μέλος: OBELIX (5 προτάσεις)

Δημοφιλέστερα...
Περισσότερες απαντήσεις στα Θέματα Περισσότερο Προβεβλημένα Θέματα
Στόλος ΟΑΣΘ και γραμμές (2.662 απαντήσεις)
ΟΑΣΘ: Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2018 & 2019 (2.574 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2013 (1.343 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν στην Θεσσαλονίκη - 2020 (1.219 απαντήσεις)
Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών (896 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2014 (805 απαντήσεις)
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών της ΟΣΥ - Συχνότητες, δρομολόγια, σχόλια και παράπονα - 2013 (785 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων & τρόλεϊ κυκλοφορούν - 2018 (739 απαντήσεις)
Στόλος Λεωφορείων ΟΣΥ (710 απαντήσεις)
Σύστημα τηλεματικής στις Ο.ΣΥ. (700 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2015 (691 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2016 (598 απαντήσεις)
Διαγωνισμός μίσθωσης 300 μεταχειρισμένων λεωφορείων από την ΟΣΥ (leasing) (504 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων & τρόλεϊ κυκλοφορούν - 2021 (497 απαντήσεις)
Στόλος ΟΑΣΘ και γραμμές (2.151.672 προβολές)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2013 (969.744 προβολές)
ΟΑΣΘ: Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2018 & 2019 (838.197 προβολές)
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών της ΟΣΥ - Συχνότητες, δρομολόγια, σχόλια και παράπονα - 2013 (746.855 προβολές)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2014 (668.811 προβολές)
Στόλος Λεωφορείων ΟΣΥ (659.419 προβολές)
Νέες Γραμμές / Τροποποιήσεις / Καταργήσεις Γραμμών (614.559 προβολές)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2015 (607.944 προβολές)
Σύστημα τηλεματικής στις Ο.ΣΥ. (560.819 προβολές)
Προτάσεις Αναδιάταξης / Βελτιστοποίησης Λεωφορειακών Γραμμών - Κορμοί / Express (470.080 προβολές)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2016 (457.304 προβολές)
Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών (451.119 προβολές)
106, 126, 136, 137 & 910: Τα λεωφορεία του Στ. Συγγρού-Φιξ (409.996 προβολές)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν στην Θεσσαλονίκη - 2020 (390.691 προβολές)
Πρόγραμμα Δρομολογίων (365.576 προβολές)