Στατιστικά Πίνακα
Σύνολο Μέσος Όρος
Δημοσιεύσεις: 48.252
Θέματα: 5.789
Μέλη: 4.615
  • Post per day 11,05
  • Threads per day 1,33
  • Members per day 1,06
  • Posts per member 10,46
  • Threads per member 1,25
  • Replies per thread 7,34
Γενικά
Νεώτερο Μέλος: Jota
Μέλη που έχουν κάνει δημοσιεύσεις: 7,95%
Μέλος με τις περισσότερες δημοσιεύσεις σήμερα: ecoj (4 δημοσιεύσεις)
Δημοφιλέστερη συζήτηση: Λεωφορεία & Τρόλεϊ Ο.ΣΥ. - Στόλος & Υποδομές (10.154 δημοσιεύσεις, 58 θέματα)
Καλύτερες Προτάσεις από το Μέλος: OBELIX (5 προτάσεις)

Δημοφιλέστερα...
Περισσότερες απαντήσεις στα Θέματα Περισσότερο Προβεβλημένα Θέματα
Στόλος ΟΑΣΘ και γραμμές (2.662 απαντήσεις)
ΟΑΣΘ: Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2018 & 2019 (2.574 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2013 (1.343 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν στην Θεσσαλονίκη - 2020 (1.219 απαντήσεις)
Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών (835 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2014 (805 απαντήσεις)
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών της ΟΣΥ - Συχνότητες, δρομολόγια, σχόλια και παράπονα - 2013 (785 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων & τρόλεϊ κυκλοφορούν - 2018 (739 απαντήσεις)
Στόλος Λεωφορείων ΟΣΥ (707 απαντήσεις)
Σύστημα τηλεματικής στις Ο.ΣΥ. (700 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2015 (691 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2016 (598 απαντήσεις)
Παραλαβές νέων λεωφορείων από τον ΟΑΣΘ (472 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2017 (468 απαντήσεις)
Στόλος ΟΑΣΘ και γραμμές (1.984.528 προβολές)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2013 (905.772 προβολές)
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών της ΟΣΥ - Συχνότητες, δρομολόγια, σχόλια και παράπονα - 2013 (689.447 προβολές)
ΟΑΣΘ: Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2018 & 2019 (685.952 προβολές)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2014 (612.973 προβολές)
Στόλος Λεωφορείων ΟΣΥ (604.388 προβολές)
Νέες Γραμμές / Τροποποιήσεις / Καταργήσεις Γραμμών (584.559 προβολές)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2015 (559.467 προβολές)
Σύστημα τηλεματικής στις Ο.ΣΥ. (512.505 προβολές)
Προτάσεις Αναδιάταξης / Βελτιστοποίησης Λεωφορειακών Γραμμών - Κορμοί / Express (434.923 προβολές)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2016 (415.400 προβολές)
106, 126, 136, 137 & 910: Τα λεωφορεία του Στ. Συγγρού-Φιξ (393.097 προβολές)
Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών (374.326 προβολές)
Πρόγραμμα Δρομολογίων (325.963 προβολές)
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών της ΟΣΥ - Συχνότητες, δρομολόγια, σχόλια και παράπονα - 2014 (309.960 προβολές)