Στατιστικά Πίνακα
Σύνολο Μέσος Όρος
Δημοσιεύσεις: 52.880
Θέματα: 5.837
Μέλη: 3.325
  • Post per day 10,14
  • Threads per day 1,12
  • Members per day 0,64
  • Posts per member 15,9
  • Threads per member 1,76
  • Replies per thread 8,06
Γενικά
Νεώτερο Μέλος: deary9
Μέλη που έχουν κάνει δημοσιεύσεις: 12,03%
Μέλος με τις περισσότερες δημοσιεύσεις σήμερα: Thanos2265 (1 δημοσιεύσεις)
Δημοφιλέστερη συζήτηση: Λεωφορεία & Τρόλεϊ Ο.ΣΥ. - Στόλος & Υποδομές (11.586 δημοσιεύσεις, 65 θέματα)
Καλύτερες Προτάσεις από το Μέλος: OBELIX (5 προτάσεις)

Δημοφιλέστερα...
Περισσότερες απαντήσεις στα Θέματα Περισσότερο Προβεβλημένα Θέματα
Στόλος ΟΑΣΘ και γραμμές (2.662 απαντήσεις)
ΟΑΣΘ: Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2018 & 2019 (2.574 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2013 (1.343 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν στην Θεσσαλονίκη - 2020 (1.219 απαντήσεις)
Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών (1.073 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2014 (805 απαντήσεις)
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών της ΟΣΥ - Συχνότητες, δρομολόγια, σχόλια και παράπονα - 2013 (785 απαντήσεις)
Στόλος λεωφορείων ΟΣΥ (745 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων & τρόλεϊ κυκλοφορούν - 2018 (739 απαντήσεις)
Σύστημα τηλεματικής στις Ο.ΣΥ. (708 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2015 (691 απαντήσεις)
Απρόοπτα συμβάντα (βλάβες, ατυχήματα κλπ) (633 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2016 (598 απαντήσεις)
Πρόγραμμα Δρομολογίων (560 απαντήσεις)
Στόλος ΟΑΣΘ και γραμμές (2.703.126 προβολές)
ΟΑΣΘ: Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2018 & 2019 (1.328.399 προβολές)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2013 (1.198.715 προβολές)
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών της ΟΣΥ - Συχνότητες, δρομολόγια, σχόλια και παράπονα - 2013 (946.570 προβολές)
Στόλος λεωφορείων ΟΣΥ (861.331 προβολές)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2014 (858.275 προβολές)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2015 (772.092 προβολές)
Σύστημα τηλεματικής στις Ο.ΣΥ. (728.929 προβολές)
Νέες Γραμμές / Τροποποιήσεις / Καταργήσεις Γραμμών (717.620 προβολές)
Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών (707.188 προβολές)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν στην Θεσσαλονίκη - 2020 (648.461 προβολές)
Προτάσεις Αναδιάταξης / Βελτιστοποίησης Λεωφορειακών Γραμμών - Κορμοί / Express (602.905 προβολές)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2016 (601.610 προβολές)
Πρόγραμμα Δρομολογίων (514.024 προβολές)
Ποιοί τύποι λεωφορείων & τρόλεϊ κυκλοφορούν - 2018 (469.798 προβολές)