Στατιστικά Πίνακα
Σύνολο Μέσος Όρος
Δημοσιεύσεις: 47.168
Θέματα: 5.779
Μέλη: 4.573
  • Post per day 11,01
  • Threads per day 1,35
  • Members per day 1,07
  • Posts per member 10,31
  • Threads per member 1,26
  • Replies per thread 7,16
Γενικά
Νεώτερο Μέλος: konstantino17
Μέλη που έχουν κάνει δημοσιεύσεις: 7,92%
Μέλος με τις περισσότερες δημοσιεύσεις σήμερα: patrinos (1 δημοσιεύσεις)
Δημοφιλέστερη συζήτηση: Λεωφορεία & Τρόλεϊ Ο.ΣΥ. - Στόλος & Υποδομές (9.690 δημοσιεύσεις, 58 θέματα)
Καλύτερες Προτάσεις από το Μέλος: OBELIX (5 προτάσεις)

Δημοφιλέστερα...
Περισσότερες απαντήσεις στα Θέματα Περισσότερο Προβεβλημένα Θέματα
Στόλος ΟΑΣΘ και γραμμές (2.662 απαντήσεις)
ΟΑΣΘ: Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2018 & 2019 (2.574 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2013 (1.343 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν στην Θεσσαλονίκη - 2020 (1.219 απαντήσεις)
Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών (817 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2014 (805 απαντήσεις)
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών της ΟΣΥ - Συχνότητες, δρομολόγια, σχόλια και παράπονα - 2013 (785 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων & τρόλεϊ κυκλοφορούν - 2018 (739 απαντήσεις)
Στόλος Λεωφορείων ΟΣΥ (699 απαντήσεις)
Σύστημα τηλεματικής στις Ο.ΣΥ. (699 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2015 (691 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2016 (598 απαντήσεις)
Παραλαβές νέων λεωφορείων από τον ΟΑΣΘ (468 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2017 (468 απαντήσεις)
Στόλος ΟΑΣΘ και γραμμές (1.903.586 προβολές)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2013 (871.420 προβολές)
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών της ΟΣΥ - Συχνότητες, δρομολόγια, σχόλια και παράπονα - 2013 (661.593 προβολές)
ΟΑΣΘ: Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2018 & 2019 (610.204 προβολές)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2014 (587.461 προβολές)
Στόλος Λεωφορείων ΟΣΥ (577.160 προβολές)
Νέες Γραμμές / Τροποποιήσεις / Καταργήσεις Γραμμών (570.101 προβολές)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2015 (536.362 προβολές)
Σύστημα τηλεματικής στις Ο.ΣΥ. (488.500 προβολές)
Προτάσεις Αναδιάταξης / Βελτιστοποίησης Λεωφορειακών Γραμμών - Κορμοί / Express (420.215 προβολές)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2016 (395.332 προβολές)
106, 126, 136, 137 & 910: Τα λεωφορεία του Στ. Συγγρού-Φιξ (380.579 προβολές)
Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών (344.481 προβολές)
Πρόγραμμα Δρομολογίων (307.116 προβολές)
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών της ΟΣΥ - Συχνότητες, δρομολόγια, σχόλια και παράπονα - 2014 (298.799 προβολές)