Στατιστικά Πίνακα
Σύνολο Μέσος Όρος
Δημοσιεύσεις: 42.476
Θέματα: 5.712
Μέλη: 1.334
  • Post per day 11,15
  • Threads per day 1,5
  • Members per day 0,35
  • Posts per member 31,84
  • Threads per member 4,28
  • Replies per thread 6,44
Γενικά
Νεώτερο Μέλος: 2audreyc381eL2
Μέλη που έχουν κάνει δημοσιεύσεις: 25,11%
Μέλος με τις περισσότερες δημοσιεύσεις σήμερα: thanossalonika (3 δημοσιεύσεις)
Δημοφιλέστερη συζήτηση: Λεωφορεία & Τρόλεϊ Ο.ΣΥ. - Στόλος & Υποδομές (8.913 δημοσιεύσεις, 53 θέματα)
Καλύτερες Προτάσεις από το Μέλος: OBELIX (5 προτάσεις)

Δημοφιλέστερα...
Περισσότερες απαντήσεις στα Θέματα Περισσότερο Προβεβλημένα Θέματα
Στόλος ΟΑΣΘ και γραμμές (2.662 απαντήσεις)
ΟΑΣΘ: Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2018 & 2019 (2.574 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2013 (1.343 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2014 (805 απαντήσεις)
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών της ΟΣΥ - Συχνότητες, δρομολόγια, σχόλια και παράπονα - 2013 (785 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων & τρόλεϊ κυκλοφορούν - 2018 (739 απαντήσεις)
Σύστημα τηλεματικής στις Ο.ΣΥ. (697 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2015 (691 απαντήσεις)
Στόλος Λεωφορείων ΟΣΥ (651 απαντήσεις)
Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών (631 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2016 (598 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2017 (468 απαντήσεις)
Πρόγραμμα Δρομολογίων ΟΣΥ (434 απαντήσεις)
Νέες Γραμμές / Τροποποιήσεις / Καταργήσεις Γραμμών (421 απαντήσεις)
Στόλος ΟΑΣΘ και γραμμές (1.484.720 προβολές)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2013 (713.640 προβολές)
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών της ΟΣΥ - Συχνότητες, δρομολόγια, σχόλια και παράπονα - 2013 (509.724 προβολές)
Νέες Γραμμές / Τροποποιήσεις / Καταργήσεις Γραμμών (494.870 προβολές)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2014 (457.460 προβολές)
Στόλος Λεωφορείων ΟΣΥ (439.468 προβολές)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2015 (411.713 προβολές)
Σύστημα τηλεματικής στις Ο.ΣΥ. (366.382 προβολές)
106, 126, 136, 137 & 910: Τα λεωφορεία του Στ. Συγγρού-Φιξ (342.378 προβολές)
Προτάσεις Αναδιάταξης / Βελτιστοποίησης Λεωφορειακών Γραμμών - Κορμοί / Express (342.239 προβολές)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2016 (289.693 προβολές)
ΟΑΣΘ: Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2018 & 2019 (239.842 προβολές)
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών της ΟΣΥ - Συχνότητες, δρομολόγια, σχόλια και παράπονα - 2014 (239.595 προβολές)
Τροποποιήσεις λεωφορειακών γραμμών με το άνοιγμα των νέων σταθμών Μετρό (226.484 προβολές)
Πρόγραμμα Δρομολογίων ΟΣΥ (223.071 προβολές)