Στατιστικά Πίνακα
Σύνολο Μέσος Όρος
Δημοσιεύσεις: 38.079
Θέματα: 5.603
Μέλη: 1.254
  • Post per day 11,19
  • Threads per day 1,65
  • Members per day 0,37
  • Posts per member 30,37
  • Threads per member 4,47
  • Replies per thread 5,8
Γενικά
Νεώτερο Μέλος: 5gabriellac353eM4
Μέλη που έχουν κάνει δημοσιεύσεις: 25,6%
Μέλος με τις περισσότερες δημοσιεύσεις σήμερα: irisbus57 (3 δημοσιεύσεις)
Δημοφιλέστερη συζήτηση: Λεωφορεία & Τρόλεϊ Ο.ΣΥ. - Στόλος & Υποδομές (8.524 δημοσιεύσεις, 51 θέματα)
Καλύτερες Προτάσεις από το Μέλος: OBELIX (5 προτάσεις)

Δημοφιλέστερα...
Περισσότερες απαντήσεις στα Θέματα Περισσότερο Προβεβλημένα Θέματα
Στόλος ΟΑΣΘ και γραμμές (2.662 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2013 (1.343 απαντήσεις)
ΟΑΣΘ: Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν (876 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2014 (805 απαντήσεις)
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών της ΟΣΥ - Συχνότητες, δρομολόγια, σχόλια και παράπονα - 2013 (785 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων & τρόλεϊ κυκλοφορούν - 2018 (715 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2015 (691 απαντήσεις)
Σύστημα τηλεματικής στις Ο.ΣΥ. (678 απαντήσεις)
Στόλος Λεωφορείων ΟΣΥ (609 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2016 (598 απαντήσεις)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2017 (468 απαντήσεις)
Αστικό ΚΤΕΛ Πατρών (446 απαντήσεις)
Νέες Γραμμές / Τροποποιήσεις / Καταργήσεις Γραμμών (421 απαντήσεις)
Πρόγραμμα Δρομολογίων ΟΣΥ (407 απαντήσεις)
Στόλος ΟΑΣΘ και γραμμές (1.225.935 προβολές)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2013 (636.490 προβολές)
Νέες Γραμμές / Τροποποιήσεις / Καταργήσεις Γραμμών (449.779 προβολές)
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών της ΟΣΥ - Συχνότητες, δρομολόγια, σχόλια και παράπονα - 2013 (429.769 προβολές)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2014 (386.725 προβολές)
Στόλος Λεωφορείων ΟΣΥ (367.586 προβολές)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2015 (340.685 προβολές)
106, 126, 136, 137 & 910: Τα λεωφορεία του Στ. Συγγρού-Φιξ (322.026 προβολές)
Σύστημα τηλεματικής στις Ο.ΣΥ. (298.705 προβολές)
Προτάσεις Αναδιάταξης / Βελτιστοποίησης Λεωφορειακών Γραμμών - Κορμοί / Express (291.250 προβολές)
Ποιοί τύποι λεωφορείων κυκλοφορούν - 2016 (230.152 προβολές)
Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών της ΟΣΥ - Συχνότητες, δρομολόγια, σχόλια και παράπονα - 2014 (203.785 προβολές)
Τροποποιήσεις λεωφορειακών γραμμών με το άνοιγμα των νέων σταθμών Μετρό (193.142 προβολές)
Λεωφορειακές γραμμές ανα Αμαξοστάσιο (188.946 προβολές)
Πρόγραμμα Δρομολογίων ΟΣΥ (180.750 προβολές)