Leoforeia.gr | Forum

Πλήρης Έκδοση: [Traveltimes.gr] Άρση των περιορισμών στην κρουαζιέρα προβλέπει το πολυνομοσχέδιο
Επί του παρόντος βλέπετε μία λιτή έκδοση του περιεχόμενού μας. Θέαση πλήρης έκδοσης με κατάλληλη διάταξη.
Την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να άρει τους περιορισμούς στην κρουαζιέρα χαιρέτισαν οι συμπολιτευόμενοι και οι τουριστικοί φορείς, που έκαναν λόγο για πολλαπλά οφέλη, που θα απολαύσει η ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος υπολογίζεται ότι σε βάθος χρόνου με την συνεισφορά της κρουαζιέρας θα δημιουργηθούν 18.000 θέσεις, ενώ κάθε χρόνο η χώρα θα αποκομίζει 1 δισ. ευρώ. «Είναι καιρός να γίνουν όλες οι απαραίτητες κινήσεις και να πραγματοποιηθεί το αυτονόητο. Δηλαδή, η πλήρης άρση του καμποτάζ και όλων των προσχωμάτων που έχουν κατά καιρούς τεθεί. Αυτό θα αποτελέσει ένα πρώτο, αλλά καθοριστικό βήμα στην ανάπτυξη του τομέα της κρουαζιέρας στην Ελλάδα», δήλωσε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας οι βουλευτές Γιάννης Πλακιωτάκης και Όλγα Κεφαλογιάννη.

Αναλυτικά αναφέρουμε ότι με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου και συγκεκριμένα με το άρθρο 255, προτείνεται η τροποποίηση του ν. 3872/2010 «Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με αφετηρία ελληνικό λιμένα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 148). Έτσι, καταργείται εις το εξής η υπογραφή σχετικής σύμβασης ανάμεσα στην πλοιοκτήτρια εταιρεία ή την εταιρεία που εκμεταλλεύεται το πλοίο και το ελληνικό Δημόσιο. Παράλληλα, ρυθμίσεις της Σύμβασης ενσωματώνονται στο νόμο, προκειμένου να διασφαλιστεί κυρίως η καταβολή εισφοράς και τα κίνητρα που δίδονται για την απασχόληση Ελλήνων ναυτικών. Επίσης, καταργείται ως χρονοβόρα η απαίτηση για μετάφραση όλων των προβλεπομένων εγγράφων στα ελληνικά και η επισημείωσή τους σύμφωνα με την Σύμβαση της Χάγης (Apostille).

Με το άρθρο 2 καθορίζεται λεπτομερώς και το θέμα της εισφοράς, η υποχρέωση καταβολής της οποίας παραμένει, χωρίς να χρειάζεται η ειδική ρύθμισή του με τη σύμβαση. Παρατείνεται ο χρόνος μέσα στον οποίο υπάρχει η δυνατότητα καταβολής της εισφοράς, μέχρι τη λήξη του μεθεπόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς, προκειμένου να υπάρχει από τον φορέα διαχείρισης δυνατότητα εναρμόνισης της είσπραξης της εισφοράς με την είσπραξη άλλων λιμενικών τελών. Παράλληλα, προβλέπεται ο καθορισμός του ύψους της εισφοράς με υπουργική απόφαση ανά τριετία, προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια δικαίου και οι πλοιοκτήτριες εταιρείες ή οι εταιρείες που εκμεταλλεύονται τα πλοία να δύνανται να γνωρίζουν εκ των προτέρων και για ικανό χρονικό διάστημα, τα χρηματικά βάρη που θα κληθούν να επωμιστούν.

Με το άρθρο 3 καθορίζονται λεπτομερώς τα θέματα απασχόλησης Ελλήνων ναυτικών στα πλοία αυτά, θέματα τα οποία μέχρι τώρα αποτελούσαν αντικείμενο της υπογραφόμενης σύμβασης, χωρίς να διαφοροποιούνται οι ρυθμίσεις στην ουσία τους, αφού παραμένουν τα κίνητρα για την απασχόληση Ελλήνων ναυτικών. Δεν καταργείται η αρ. 59/10 απόφαση ΥΘΥΝΑΛ, με την οποία τίθενται πρόσθετα κίνητρα για την απασχόληση Ελλήνων ναυτικών, ούτε η εξουσιοδοτική διάταξη (παρ. 2) που ορίζει ότι το ύψος της εισφοράς μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του ΥΠΑΑΝ, οριζομένων παράλληλα μέσω της απόφασης αυτής εκπτώσεων στο ύψος της εισφοράς, σε περίπτωση που η δραστηριοποιούμενη εταιρεία απασχολεί Έλληνες ναυτικούς.

Επίσης, ορίζεται ρητά ότι τα προνόμια της ρύθμισης του άρθρου 24 του Ν. 3409/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφαρμόζονται και στην περίπτωση πλοίων με κοινοτική σημαία ή σημαία του ΕΟΧ, για την άρση αμφισβητήσεων που είχαν προκύψει κατά την εφαρμογή του άρθρου αυτού.