Leoforeia.gr | Forum

Πλήρης Έκδοση: [Αγγελιοφόρος] Θεσσαλονίκη: Ερχονται οι έξυπνες κάρτες και το ηλεκτρονικό εισιτήριο
Επί του παρόντος βλέπετε μία λιτή έκδοση του περιεχόμενού μας. Θέαση πλήρης έκδοσης με κατάλληλη διάταξη.
Η εισαγωγή ελκυστικών και βιώσιμων λύσεων δημόσιων συγκοινωνιών και υπηρεσιών, όπως, για παράδειγμα, το ηλεκτρονικό εισιτήριο, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αύξηση του ποσοστού των μετακινήσεων με τα δημόσια μέσα μεταφοράς.

Αυτό επισημάνθηκε στη διάρκεια του πρώτου Φόρουμ Κινητικότητας, που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών, στο πλαίσιο του έργου ΑΤΤΑC (Attractive Urban Public Transport for Accessible Cities - Ελκυστικές Αστικές Δημόσιες Συγκοινωνίες για προσβάσιμες πόλεις), με σκοπό τη διαβούλευση για θέματα βιώσιμης κινητικότητας.

Το ΣΑΣΘ αποτελεί έναν από τους εννιά βασικούς εταίρους του έργου ΑΤΤΑC και οι τρεις θεματικοί άξονές του είναι:

1. Η προώθηση συστημάτων ευέλικτων μεταφορών.
2. Η προώθηση καινοτόμων και ενιαίων ολοκληρωμένων συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων, συλλογής κομίστρου και έξυπνων καρτών.
3. Εξυπνα συστήματα πληροφόρησης επιβατών.

Για τη Θεσσαλονίκη το έργο ΑΤΤΑC περιλαμβάνει:

- Εκπόνηση καινοτόμου «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» (το οποίο θα αφορά την ευρύτερη περιοχή και στη συνέχεια κάθε δήμος θα μπορεί να το εξειδικεύσει).
- Διερεύνηση εισαγωγής ενιαίου και ευφυούς συστήματος εισιτηρίων και ηλεκτρονικής πληρωμής (για όλα τα μέσα και όχι μόνο τα λεωφορεία).
- Συμμετοχή στη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και Ημέρας χωρίς αυτοκίνητα το Σεπτέμβριο του 2012.

Οπως σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΑΣΘ, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, «η ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στα θέματα αυτά κρίνεται ιδιαίτερης σημασίας, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων του έργου. Η συμμετοχή του ΣΑΣΘ στο πρόγραμμα θα δώσει τη δυνατότητα για την ολοκλήρωση ενεργειών και δράσεων που στοχεύουν στη βελτίωση των υπηρεσιών των αστικών συγκοινωνιών στο επιβατικό κοινό της πόλης».

Ο συγκοινωνιολόγος, ειδικός σύμβουλος του ΣΑΣΘ, Μάνος Βουγιούκας, επισήμανε ότι το έργο ATTAC εντάσσεται στο διακρατικό πρόγραμμα των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης και η διάρκειά του είναι τρία χρόνια 2011 - 2013.

Εξυπνες κάρτες

Το ΣΑΣΘ συμμετέχει στο έργο με έμφαση στο θεματικό άξονα που αφορά την προώθηση καινοτόμων και ολοκληρωμένων συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων και έξυπνων καρτών και εν όψει και των μελλοντικών αλλαγών που έχουν δρομολογηθεί να πραγματοποιηθούν στο δίκτυο αστικών συγκοινωνιών της πόλης, όπως είναι η ενσωμάτωση σε αυτό νέων μαζικών μέσων μεταφοράς (μετρό, θαλάσσια συγκοινωνία και τραμ).

Το πρώτο σχέδιο στην Ελλάδα

Οπως σημείωσε ο συγκοινωνιολόγος, πολιτικός μηχανικός, Γιώργος Εμμανουηλίδης, το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας της Θεσσαλονίκης μέσω του έργου ATTAC θα είναι το πρώτο ολικό σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας στην Ελλάδα.

Πρόκειται για στρατηγικό σχέδιο που έχει εκπονηθεί για να ικανοποιήσει τις ανάγκες κινητικότητας των ατόμων και των επιχειρήσεων στις πόλεις και τον περιβάλλοντα χώρο για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Βασίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και λαμβάνει υπόψη τις αρχές ολοκλήρωσης, συμμετοχής και αξιολόγησης. «Η διαμόρφωση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σημαίνει σχεδιασμός για το μέλλον της πόλης με τον άνθρωπο στο επίκεντρο, σχεδίαση με τον άνθρωπο, για τον άνθρωπο», σημείωσε ο κ. Εμμανουηλίδης.

Τέτοιου είδους σχέδια σε τοπικό επίπεδο βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και καθιστούν περισσότερο ελκυστικά τα κέντρα των πόλεων, δημιουργούν ασφαλέστερο αστικό περιβάλλον, ισχυρότερη οικονομία, ενισχυμένη κοινωνική συνοχή, συγκράτηση της εξάπλωσης - διάχυσης των πόλεων, αλλά και υγιέστερους πολίτες.

Ηλεκτρονικό εισιτήριο

Αναφορικά με την εισαγωγή ενιαίου και ευφυούς συστήματος εισιτηρίων και ηλεκτρονικής πληρωμής στη Θεσσαλονίκη, η συγκοινωνιολόγος, περιβαλλοντολόγος, τοπογράφος μηχανικός Χρύσα Βίζμπα είπε ότι η εισαγωγή των ενιαίων συστημάτων εισιτηρίου ενθαρρύνει τη χρήση δημόσιων αστικών συγκοινωνιών, ενώ καθιστά τις μετακινήσεις ευέλικτες και τις συναλλαγές απλούστερες και φτηνότερες.

Αναφορικά με τους εκτελεστικούς φορείς η χρήση ηλεκτρονικού εισιτηρίου επιφέρει αύξηση των εσόδων από την αύξηση της επιβατικής κίνησης και μειώνει την εισιτηριοδιαφυγή. Η χρήση ηλεκτρονικού εισιτηρίου βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών, μειώνει την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τη μόλυνση του περιβάλλοντος, βελτιώνει το αστικό περιβάλλον και ενισχύει την τοπική οικονομία λόγω αύξησης της βιώσιμης κινητικότητας, τόνισε η κ. Βίζμπα.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την πιλοτική εφαρμογή στη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνει συνοπτικά:

- Διαβούλευση σε θέματα αρχών (τεχνολογία, λειτουργία, χρηματοδότηση).
- Διαμόρφωση στρατηγικής.
- Ερευνα συμπεριφοράς μετακινουμένων.
- Ανάλυση κόστους – οφέλους.
- Διαβούλευση σε θέματα υλοποίησης.